KONSULTACJA LAKTACYJNA ON-LINE

Sytuacja epidemiczna dynamicznie się zmienia, co skłania wielu do pracy bez bezpośredniego kontaktu.

Jednakże w  pracy lekarza czy doradcy laktacyjnego kluczowe jest badanie pacjenta, dlatego najbardziej efektywną formą porady jest konsultacja w gabinecie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców oferuję również konsultacje on-line.

JAK WYGLĄDA PORADA KROK PO KROKU:
  1. Podczas wstępnej rozmowy telefonicznej zbieram wywiad oraz umawiamy się na konkretny dzień i godzinę konsultacji.
  2. Na maila wysyłam: instrukcję jak należy wykonać zdjęcia i filmiki potrzebne do oceny danego problemu, a także nr konta do przelewu oraz link do Skype’a. Możemy skontaktować się również przez WhatsApp’a (Messenger niestety działa z opóźnieniem, co bardzo utrudnia komunikację)
  3. Spotkanie trwa ok. 60 min. W niektórych sytuacjach, po ocenie przysłanych materiałów, wystarczająca może być rozmowa telefoniczna.
  4. Po zakończeniu spotkania wysyłam na maila zalecenia do wydruku, jeśli mama tego pogtrzebuje.
  5. Zawsze zalecam kontrolę, zwykle po 4-7 dniach celem ponownej oceny sytuacji oraz skuteczności podjętych działań. Zwykle jest to rozmowa telefoniczna.
  6. Jeśli pacjentka nie zgłasza się na kontrolę, uznaję wtedy, że wszystko jest dobrze i nie potrzebuje więcej pomocy.
  7. Koszt porady to 200 zł. Krótka (do 30 min.) konsultacja kontrolna jest bezpłatna.

KONSULTACJA W GABINECIE