Kwalifikacje

Wykształcenie:

2021

Recertyfikacja – Centrum Nauki o Laktacji (Warszawa)

2013 – 2014

Szkolenie podyplomowe „Problemy w laktacji” – Centrum Nauki o Laktacji (Warszawa)

1999 – 2005

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:

2015 – obecnie

Prywatna praktyka lekarska – Poradnia Laktacyjna

2015-2017

Oddział Położniczo – Neonatologiczny Szpitala Wielospecjalistycznego „Medeor” w Łodzi – doradca laktacyjny na oddziale i w przyszpitalnej poradni laktacyjnej

2007-2014

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa (M. Madurowicza) w Łodzi – lekarz rezydent

Najważniejsze kursy i szkolenia:

Kurs na instruktora szkoły rodzenia (Centrum szkoleniowe przy szpitalu św. Zofii w Warszawie)

Psychologiczna pomoc okołoporodowa, czyli życie wewnętrzne kobiety w ciąży, w porodzie i kiedy staje się matką – seminarium otwarte (Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa)

Diagnoza i terapia miofunkcjonalna – kurs Akademii Logopedy (w trakcie)

Wczesna interwencja logopedyczna (Mira Rządzka)

Odruchy oralne – diagnostyka i stymulacja (Mira Rządzka)

Ankyloglossia – diagnostyka i terapia (Mira Rządzka)

Farmakoterapia w okresie laktacji (Karolina Morze – Laktaceuta)

Kurs instruktorski z pielęgnacji neurorozwojowej oraz masażu Shantala Plus w szkole masażu Shantala „Dotyk i więź” (Agnieszka Słoniowska Dobry Start Dziecka)

Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt (Mira Rządzka)