Kwalifikacje

Wykształcenie:

2021

Recertyfikacja – Centrum Nauki o Laktacji (Warszawa)

2013 – 2014

Szkolenie podyplomowe „Problemy w laktacji” – Centrum Nauki o Laktacji (Warszawa)

1999 – 2005

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:

2023 – obecnie

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ICZMP

2015 – obecnie

Prywatna praktyka lekarska – Poradnia Laktacyjna

2015 – 2017

Oddział Położniczo – Neonatologiczny Szpitala Wielospecjalistycznego „Medeor” w Łodzi – doradca laktacyjny na oddziale i w przyszpitalnej poradni laktacyjnej

2007 – 2014

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa (oddział szpitalny M. Madurowicza) w Łodzi – lekarz rezydent

Najważniejsze kursy i szkolenia:

Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia – Centrum szkoleniowe przy Szpitalu św. Zofii w Warszawie

Psychologiczna pomoc okołoporodowa, czyli życie wewnętrzne kobiety w ciąży, w porodzie i kiedy staje się matką – roczne seminarium otwarte – Laboratorium Psychoedukacji

Wczesna interwencja logopedyczna – Mira Rządzka

Odruchy oralne – diagnostyka i stymulacja – Mira Rządzka

Ankyloglossia – diagnostyka i terapia – Mira Rządzka

Farmakoterapia w okresie laktacji – Karolina Morze – Laktaceuta

Kurs instruktorski z pielęgnacji neurorozwojowej oraz masażu Shantala Plus w szkole masażu Shantala „Dotyk i więź”, zakończony uzyskaniem tytułu Promotora Dobrego Startu Dziecka – Agnieszka Słoniowska Dobry Start Dziecka

Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt – Mira Rządzka

Karmienie piersią – standard opieki okołoporodowej – Centrum Nauki o Laktacji