WSPARCIE W KARMIENIU PIERSIĄ:

 • wsparcie w pierwszych dniach, tygodniach po porodzie adekwatnie do potrzeb mamy i dziecka

 • wsparcie w rozpoczęciu karmienia piersią, rozbudzaniu oraz utrzymaniu laktacji

 • dobór pozycji do karmienia oraz sposobu dostawiania dziecka do piersi

 • nauka oceny efektywności pobierania pokarmu z piersi przez dziecko oraz oceny skuteczności karmienia

 • postępowanie w nawale pokarmu

 • rozpoznawanie wczesnych i późnych oznak głodu oraz innych potrzeb dziecka

 • sposób odżywiania się mamy podczas laktacji

 • wybór laktatora w zależności od sytuacji

 • prawidłowe odciąganie i przechowywanie pokarmu

 • ocena przyrostów masy ciała

 • sposoby dokarmiania noworodków i niemowląt (czym, kiedy, ile, jak)

 • wycofanie się z dokarmiania

 • stosowanie kapturków, smoczków innych akcesoriów – wpływ i zasadność

 • inne

WSPARCIE W KAŻDEJ TRUDNOŚCI Z KARMIENIEM PIERSIĄ:

 • trudności z dostawieniem dziecka do piersi

 • bolesność brodawek

 • podsypianie na piersi, małą aktywność podczas karmienia

 • bardzo krótkie lub przedłużające się karmienia

 • prężenie, niepokój przy piersi

 • dolegliwości brzuszne, „kolki”

 • zapowietrzanie się/krztuszenie się podczas karmienia

 • nieprawidłowe przyrosty masy ciała

 • zastój pokarmu, zapalenie piersi i inne stany piersi

 • karmienie piersią inaczej – odciągniętym pokarmem

 • HOLISTYCZNE SPOJRZENIE NA TRUDNOŚCI ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPECJALISTAMI

 • inne

WSPARCIE W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH:

 • wcześniak, noworodek na granicy donoszenia (37-38 tyg)

 • hipotrofik, noworodek o małej masie urodzeniowej

 • dziecko z chorobami współistniejącymi

 • poród trudny, indukowany, kleszczowy, cięcie cesarskie planowe/nagłe

 • noworodek z ciąży powikłanej

 • oddzielenie mamy od dziecka

 • powrót do pracy

 • leki w laktacji, zabiegi, badania diagnostyczne

 • zakończenie karmienia piersią

 • rozszerzanie diety niemowląt

 • inne