TELEPORADA

Jest to konsultacja telefoniczna trwająca do 30 – 45 min.

 

W ramach teleporady można omówić kwestie:

  • nie wymagające bezpośredniego kontaktu z mamą i dzieckiem

  • postępowania w sytuacji, kiedy kontakt bezpośredni jest chwilowo niemożliwy (np. kiedy mama jest jeszcze w szpitalu) lub też kiedy porada na żywo odbędzie się w późniejszym czasie

Między innymi takie jak:

  • wstępne wskazówki dotyczące wczesnej stymulacji laktacji i postępowania po porodzie

  • wstępne postępowanie w stanach zapalnych piersi

  • zakończenie laktacji

  • stosowanie leków i wykonywanie badań

  • inne kwestie, które da się omówić w w/w czasie