with Brak komentarzy

WSKAŹNIKI SKUTECZNEGO KARMIENIA

Od samego początku mamie karmiącej wyłącznie piersią swoje dziecko towarzyszą obawy, czy na pewno maluch się najada. Wątpliwości mogą się pojawiać szczególnie w sytuacji jeśli dziecko często jest niespokojne i płacze. Pomocna będzie wówczas znajomość jakie wskaźniki skutecznego karmienia warto obserwować. Umiejętność oceny czy karmienie przebiega prawidłowego pomoże uniknąć niepotrzebnego, a tak częstego niestety wczesnego dokarmiania noworodków bez wyraźnych wskazań medycznych. Poza tym jeśli mama będzie umiała ocenić, czy skutecznie karmi swoje dziecko, będzie mniej podatna na płynące z otoczenia komunikaty. Niektóre uwagi i komentarze często podważają kompetencje matki i osłabiają jej wiarę w siebie, co też pośrednio może mieć niekorzystny wpływ na przebieg laktacji.

WSKAŹNIKI SKUTECZNEGO KARMIENIA, co to znaczy?
  • dziecko jest prawidłowo przystawiane do piersi
  • sposób uchwycenia piersi przez dziecko oraz mechanizm ssania jest prawidłowy

(m.in. brodawka nie jest bolesna, nie jest spłaszczona; dziecko ssie szczelnie, nie cmoka, nie wypuszcza piersi)

  • odgłos połykania jest słyszalny przez co najmniej 10 min z jednej piersi

(odgłos ten w pierwszych dobach, do momentu  nawału pokarmowego może nie być słyszalny, ale ważne jest żeby dziecko ssało aktywnie i odpowiednio długo)

  • dziecko jest karmione na żądanie, ale nie rzadziej niż co 3 godziny licząc od początku karmienia

(8-12 razy na dobę, w tym co najmniej 1-2 w nocy, przez pierwsze 4-6-tygodni warto pozwolić dziecku ssać pierś jak najdłużej, co warunkuje ustabilizowanie się laktacji na odpowiednim do potrzeb dziecka poziomie)

  • wypływ pokarmu jest prawidłowy
  • piersi są luźniejsze po karmieniu, a stają się coraz bardziej pełne przed karmieniami
  • dziecko wydaje się być zadowolone po karmieniu (co nie oznacza, że dobrowolnie wypuści pierś, nie będzie chciało dalej ssać lub też da się odłożyć do łóżeczka)
  • dziecko oddaje 3-4 żółte papkowate stolce w ciągu doby

(od 5-tej doby do 6-go tygodnia życia, później regularność stolców ulega zmianie)

  • moczy 6-8 pieluch (od 5-ej doby), a mocz jest jasny i bezwonny
  • prawidłowo przybiera na wadzę
Oczekiwane przyrosty masy ciała u dzieci karmionych piersią to:

26 – 31 g/dobę, czyli ok 180-240 g/tydzień w pierwszym trymestrze życia,

na późniejszych etapach rozwoju przyrosty się zmniejszają

17–18 g/dobę w okresie 3–6 m-cy

12–13 g/dobę w okresie 6–9 m-cy

9 g/dobę w okresie 9–12 m-cy

Warto pamiętać o tym, że płacz nie zawsze jest oznaką głodu, dziecko w ten sposób komunikuje się z otoczeniem. Płaczem sygnalizuje różne dolegliwości (ból brzuszka, przegrzanie, drapiącą metkę, nadmiar bodźców), a także potrzebę bliskości, przytulenia, strach. Dzieci, które dodatkowo w okresie noworodkowym mają bardzo silnie zaznaczoną potrzebę ssania, najlepiej się czują przy piersi, co dodatkowo sprzyja prawidłowemu pobudzaniu laktacji.

W razie wątpliwości dobrze jest poszukać pomocy u osoby kompetentnej.  Dokarmianie butelką bez wyraźnych wskazań zwykle pogłębia istniejący problem z karmieniem piersią lub może ten problem spowodować, zaburzając dodatkowo przebieg laktacji.

Kiedy warto się udać do doradcy laktacyjnego 

Jak to wygląda u mnie – Jak wygląda porada laktacyjna